Briljant, spännande och med säker stilkänsla

Hallands Nyheter 24/8 2004

”Efter en långsammare trede variation, där huvudtemat mera antyddes, följde så till sist en finalvariation, som i mångt och mycket blev briljant, rytmiskt vital och harmoniskt spänningsfylld. Som helhet en väl genomförd improvisation med en genuint säker formkänsla och en fin skaparkraft.”