Monika Murek

Monika Murek föddes 1976 i Poznan,Polen. Hon började sina musikstudier vid sex års ålder. Sexton år gammal blev hon en av trettio studenter i School od Talents i Poznan – den enda musikskolan i Polen för exceptionellt begåvade undomar, där man utvecklar sin musikaliska förmåga och även får man allmän utbildning. 1991 fick hon pris som solist vid Polska Bach Violintävlingen. 1992 kom hon på tredje plats i stråkkvartettklassen i Wroclaws Kammarmusiktävling. År 1998 avlade Monika sin konstnärlig mastersexamen som solist och kammarmusiker (Master of Arts) vid Musikaliska Akademien i Poznań, där hon under fem år hade studerat under ledning av professor Bartosz Bryła. Samma år avlade hon också sin lärareexamen.

År 1999 – 2000 arbetade hon på Göteborgs Operan och hos Göteborgs Symfoniker.

År 2001 startade Monika och Mateusz Slojewski (cello) DuoPolonaise – duo för violin och cello. De gav mer än 100 konserter under fyra år, både i Sverige och utomlands och fick 2003 Hallands Nyheters Kulturpris. Monika har deltagit i en flertal konserter och festivaler i Polen, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige, flera tillägnade nutida musik. Hon har också påbörjat ett individuellt anpassat doktorandprogram i kammarmusik vid Musikaliska Akademien i Poznan.

Monika Murek spelar på en tysk violin från senare delen på 1700-talet.

Monika lever och verkar i Sverige som pedagog och frilansande solist, kammar- och orkestermusiker.

Ring gärna om du behöver en professionell och mångsidig violinist, gärna som solist eller orkestermusiker! Jag är flitigt anlitad för att spela t.ex. på bröllop, musikgudstjänst mm. Jag är godkänd för F-skatt. Jag finns i Halland, men reser gärna till din stad !

monika.murek@gmail.com