Konsert med teknik och musikalitet i god förening

Hallands Nyheter 4/7 2005

”…Händel verkade sitta i ryggraden hos paret Murek&Slojevski, dock utan att musiken förföll till rutin. Det blev en på det stora hela välspelad konsert där teknik och musikalitet fann varandra i en intim förening.”