Briljant, spännande och med säker stilkänsla

Hallands Nyheter 24/8 2004

”Efter en långsammare trede variation, där huvudtemat mera antyddes, följde så till sist en finalvariation, som i mångt och mycket blev briljant, rytmiskt vital och harmoniskt spänningsfylld. Som helhet en väl genomförd improvisation med en genuint säker formkänsla och en fin skaparkraft.”

Hängivet och engagerat

Hallands Nyheter 5/3 2002

”Med yttersta kompetens framträdde violinisten Monika Murek därefter med stor säkerhet i den första satsen ur Edouard Lalos femsatsiga violinkonsert »Symfonie Espagnole« följt av en briljant utformad solocaprice av Henryk Wieniawski. I de båda verken visade sig solistens teknik vara nästintill otadlig och tonen i instrumentet alldeles utmärkt.”

Utmärkt spel av Duo Polonaise

Hallands Nyheter 2002

”…samspelet emellan musikerna låg på en ganska hög och jämn nivå där såväl intonationen som gestaltningarna vittnade om såväl teknisk som musikalisk kompetens. Även en duett av de italienska violinmästaren Niccólo Paganini spelades väl och med viss elegans innan så en utmärkt genomförd konsert avslutades robust och kort av Béla Bartóks sju ungerska folkmelodier för violin och cello.”

Välkommen nytillskott i Varberg

Hallands Nyheter 6/3 2001

”Med en stark musikalisk pondus och härlig briljans spelade Monika Murek Pablo de Sarasates »Zapateado«, Fritz Kreislers »Kinesisk Tambourin« och Vittorio Montis »Csárdás«, tre musikaliskt slagkraftiga populärstyckensom spelades på en överraskande hög nivå”